Access Reserved Area

Please login using username and password, you received directly from breast Centres Certification Operating Office.
Login error

Italy

 

Napoli

Breast Centre
AZIENDA OSPEDALIERA di RILIEVO NAZIONALE ANTONIO CARDARELLI
Via A. Cardarelli 9
80131 Napoli

Centre in process

Dott. Martino Trunfio (Clinical Director)
Phone: +390817472221 | Fax: +390817472221 | Email: martino.trunfio@aocardarelli.it |

Poland

 

BIAŁYSTOK

Breast Cancer Center
BIAŁOSTOCKIE CENTRUM ONKOLOGII
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku ul. Ogrodowa 12
15-027 BIAŁYSTOK

Centre in process

M.D. Bogumila Czartoryska-Arlukowicz (Clinical Director)
Phone: +48856646733 | Email: barlukowicz@poczta.onet.pl |